Kalkulator

DANE OBLICZENIOWE

dla określenia efektów zastosowania instalacji solarnej:

WYNIKI OBLICZEŃ KALKULATORA

obniżenie zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń:

Instalacja solarna – oszczędności w zużyciu ciepła i paliwa

Uzysk ciepła z instalacji solarnej
[kWh/rok]
Oszczędność w zużyciu ciepła
[kWh/rok]
Oszczędność w zużyciu paliwa
[jedn./rok]

Instalacja solarna – zmniejszenie emisji zanieczyszczeń

Obniżenie emisji CO2
[kg/rok]
Obniżenie emisji CO
[kg/rok]
Obniżenie emisji pyłów
[g/rok]
Obniżenie emisji SO2
[g/rok]
Obniżenie emisji NOx
[g/rok]

DANE OBLICZENIOWE

dla określenia efektów wymiany kotła:

Powierzchnia ogrzewana budynku
[m2]
Dzienne potrzeby wody użytkowej 45oC
[dm3/d]

WYNIKI OBLICZEŃ KALKULATORA

zmiana poziomu emisji zanieczyszczeń przy wymianie kotła:

Oszczędność w zużyciu ciepła
[kWh/rok]
Oszczędność w zużyciu paliwa
[jedn./rok]
Obniżenie emisji CO2
[kg/rok]
Obniżenie emisji CO
[kg/rok]
Obniżenie emisji pyłów
[g/rok]
Obniżenie emisji SO2
[g/rok]
Obniżenie emisji NOx
[g/rok]

Uwagi do wyników oraz założenia dla obliczeń emisji zanieczyszczeń:

  • Obliczenia mają charakter szacunkowy dla określonych założeń. Obliczenia o większej dokładności wymagają stosowania specjalistycznego oprogramowania inżynierskiego (np. TSOL, GetSolar)
  • Uzysk ciepła z instalacji solarnej określono jako średnio 400 kWh/m2rok dla lokalizacji w Polsce południowo-wschodniej, z uwzględnieniem współczynnika korekcyjnego przy odchyleniu kolektorów słonecznych większym niż 30 stopni od kierunku południowego. Uzysk ciepła jest zależny od szeregu kilku czynników związanych ze sposobem użytkowania instalacji solarnej, a także nasłonecznieniem rocznym.
  • Oszczędność w zużyciu ciepła uwzględnia przyjętą średnioroczną sprawność pracy żródła ciepła. Oszczędność w zużyciu paliwa wyrażona w jednostkach [jedn./rok] oznacza, że dla gazu ziemnego jest to oszczędność wyrażona w m3/rok, dla gazu płynnego: m3/rok, dla oleju opałowego: dm3/rok, dla paliw stałych: kg/rok, dla bojlera elektrycznego: kWh/rok.
  • UWAGA: w obliczeniach efektów pracy instalacji solarnej należy przyjmować nowy kocioł grzewczy zgodnie z częścią obliczeń dla efektów wymiany kotła. W razie braku wymiany kotła na nowy należy wybrać ten sam typ kotła we wszystkich polach wyboru kalkulatora.
  • Oszczędność w zużyciu paliwa w razie wymiany kotła na nowy, przedstawia oszczędność w zużyciu paliwa odniesioną do starego kotła.
  • Wartości opałowe paliw: gaz ziemny 10,3 kWh/m3, gaz płynny 25,5 kWh/m3, olej opałowy 10,1 kWh/dm3, węgiel kamienny 6,0 kWh/kg, węgiel ekogroszek 6,9 kWh/kg, drewno opałowe 3,3 kWh/kg, pelety 5,3 kWh/kg
  • Wskaźniki emisji zanieczyszczeń przyjęto w odniesieniu do wytworzonej jednostki kWh ciepła, z uwzględnieniem zakładanej średniorocznej sprawności źródła ciepła w trybie podgrzewania ciepłej wody użytkowej. W przypadku podgrzewania wody użytkowej urządzeniem elektrycznym, nie określa się lokalnej emisji zanieczyszczeń.
  • Sprawności średnioroczne źródeł ciepła pracujących w trybie podgrzewania wody użytkowej CWU przyjęto jako: kotły na gaz ziemny i gaz płynny: kondensacyjny 90%, niskotemperaturowy 80%, stałotemperaturowy 60%, kotły na olej opałowy: niskotemperaturowy 70%, stałotemperaturowy 60%, kotły na węgiel: z podajnikiem 60%, zasypowy 50%, kotły na drewno: na pelety 60%, zasypowy 50%, bojler elektryczny 98%.
  • Sprawności średnioroczne źródeł ciepła pracujących w trybie centralnego ogrzewania CO i podgrzewania wody użytkowej CWU przyjęto jako: kotły na gaz ziemny i gaz płynny: kondensacyjny 95%, niskotemperaturowy 80%, stałotemperaturowy 70%, kotły na olej opałowy: niskotemperaturowy 80%, stałotemperaturowy 70%, kotły na węgiel: z podajnikiem 75%, zasypowy 65%, kotły na drewno: na pelety 85%, zasypowy 75%, bojler elektryczny 98%.
  • Sprawność podgrzewania wody użytkowej dla kotłów na paliwa stałe ulega wyraźnemu obniżeniu poza sezonem grzewczym, gdy występują zwiększone straty rozruchowe i postojowe kotła o zwiększonej pojemności wody kotłowej i masie własnej korpusu kotła.