Przeglądy instalacji solarnych

 

O G Ł O S Z E N I E

 Urząd Miejski w Zwierzyńcu informuje, iż upoważnieni przez Burmistrza Zwierzyńca przedstawiciele Firmy DAJK P.H.U. Maciej Kańczugowski będą przeprowadzali przeglądy instalacji solarnych, wykonanych w ramach projektu pt.: „ECO-LOGICZNY ZWIERZYNIEC”. Przeglądy będą przeprowadzane od dnia        25.02.2019r. W przypadku wątpliwości, potwierdzenia tożsamości osób można dokonać w Urzędzie Miejskim w Zwierzyńcupod nr tel. 84 687 20 11 w. 37.

Ogłoszenie dot. przeglądów instalacji solarnych